Stowarzyszenie ZESPOLAKI

"„Zdrowa woda – każdemu siły doda.”"

Cel projektu

Cel: Podstawowym celem projektu jest przeprowadzenie cyklu zajęć proekologicznych, które zachęcą beneficjentów do poznawania wodnego ekosystemu, a także wyrobią odpowiedne nawyki w celu ochrony zasobów wodnych. Będą to pierwsze tego typu zajęcia integracyjne przeprowadzone dla dzieci pełno- i niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Pokażemy jak ważna jest woda - zdrowa, czysta i naturalna, a także nauczymy dzieci szacunku do ekologii i dbania o środowisko. Cele szczegółowe, które obejmują projekt to: - stworzenie warunków do poznania ekosystemu wodnego - propagowanie postaw ekologicznych - zbadanie stanu jakości wód - rozwijanie aktywności dzieci poprzez przeprowadzenie wykładów, warsztatów i doświadczeń przyrodniczych - współpraca w grupie, umocnienie więzi rodzinnej - edukacja ekologiczna - poznanie znaczenia wody w codziennym życiu poprzez wyjście do muzeum i eksperymentowanie - bezpieczeństwo w wodzie, na basenie, nad rzeką, nad morzem - uświadomienie beneficjentom jak ważną role odgrywa ochrona zasobów wodnych - edukacja i wzrost świadomości na temat metod oszczędzania wody i gospodarowania jej zasobami

LICZBA GŁOSÓW: 2048

Szczegółowy opis projektu

I. Cykl warsztatów edukacyjnych „Woda, jej właściwości i jej dary.” Forma zajęć: Spotkania zostaną przeprowadzone w 3 blokach tematycznych. Zajęcia będą prowadzone w siedzibie stowarzyszenia/lub poza nią w formie wykładów, warsztatów i wspólnej zabawy dla dzieci niepełnosprawnych, pełnosprawnych i ich opiekunów. 1. Woda niezbędna do życia ludzi, zwierząt i roślin. (Wykład i warsztaty dla całej rodziny – zajęcia tematyczne w stowarzyszeniu). Rozmowa o wodzie. Poprzez „burzę mózgów” zastanowimy się czy woda jest nam potrzebna do życia? Komu i dlaczego? Porozmawiamy o zapotrzebowaniu wody dla ludzi, zwierząt i roślin. Na warsztatach beneficjenci założą własne mini ogródki, które będą musieli w domu pielęgnować i regularnie podlewać. Dzieci będą prowadziły dzienniczki, w których opiszą i/lub namalują jak rośnie i rozwija się ich ogródek. Zdobycie wiedzy na temat roli i znaczenia wody w codziennym życiu. Ogłoszenie konkursu plastycznego dla dzieci z Bydgoszczy i okolic pt. „Zdrowa woda – każdemu siły doda”. Konkurs zainspiruje dzieci do twórczej pracy i podjęcia działań w ramach ochrony środowiska. Edukacja ekologiczna dzieci i rodziców. 2. Jak oszczędzać wodę. (Wykład i warsztaty dla całej rodziny– zajęcia tematyczne w stowarzyszeniu). Wykład o oszczędzaniu wody, zwłaszcza podczas codziennych czynności, takich jak kąpiel, pranie, mycie naczyń, mycie auta, czy mycie zębów. Zajęcia ruchowo – muzyczne z muzykoterapeutą o tematyce wody. Przygotowanie występu scenicznego o oszczędzaniu wody. Zdobycie wiedzy na temat oszczędzania wody. Kształtowanie prawidłowych nawyków pomagających chronić przyrodę. 3. Doświadczenia przyrodnicze – „Wodne Czary”. (Warsztaty dla dzieci). Warsztaty z Profesorem Ciekawskim, który odkryje z nami tajniki nauki i techniki. Dzięki widowiskowym eksperymentom zbadamy wodę, jej właściwości i możliwości! Zastanowimy się i zbadamy jaki kształt może mieć woda, czy możemy zmienić jej kolor i fakturę. Na podstawie przeprowadzonych badań wyciągniemy wnioski i wspólnie wymyślimy hasło promujące oszczędzanie wody. Zakup dziecięcych mikroskopów. Uświadomienie dzieciom jak ważna do życia jest woda, pokazanie jej roli i znaczenia. Zachęcenie do dalszych badań i odkrywania przyrody. II. Cykl warsztatów edukacyjnych „Wodne wycieczki edukacyjne.” Forma zajęć: Spotkania zostaną przeprowadzone w formie wyjść grupowych do muzeów, które znajdują się w Bydgoszczy. Zorganizowane zostaną 3 wycieczki integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych, pełnosprawnych i ich opiekunów. 1. „Muzeum Mydła i Historii Brudu”. (Warsztaty dla dzieci). Wyjście edukacyjne do Muzeum pokaże dzieciom historię z wodą w tle. W ciekawy i zabawny sposób dowiemy się jak kiedyś nasze babcie robiły pranie. Podczas warsztatów własnoręcznie przygotujemy mydełka, które dzieci zabiorą do domu. Dzieci dowiedzą się jak ważna była i jest woda w codziennym życiu. 2. „Muzeum wodociągów – Wieża Ciśnień”. (Warsztaty dla dzieci). Wejście naszych podopiecznych na Wieżę Ciśnień pozwoli im poznać znaczenie budowli, która dostarczała wodę do każdego budynku mieszkalnego i przemysłowego aż do 1990 roku. Dowiemy się jak obecnie rozprowadzana jest woda do naszych mieszkań, szkół i firm, a także poznamy walory naszej bydgoskiej wody. 3. „Centrum Edukacji Ekologicznej – Życie w stawie”. (Warsztaty dla dzieci). Wycieczka i warsztaty terenowe pozwolą dzieciom na obserwację i poznanie wodnego ekosystemu. Zbadamy warunki środowiskowe, a także poznamy charakterystyczne rośliny i zwierzęta, które żyją w stawie. Dodatkowo w pracowni mikroskopowej będziemy obserwowali drobne bezkręgowce wodne oraz przeprowadzimy laboratoryjne badania wody. Zachęci to dzieci do poznawania środowiska wodnego i zmian jakie zachodzą w przyrodzie. III. Cykl warsztatów edukacyjnych „Bezpieczeństwo w wodzie.” Forma zajęć: Spotkania zostaną przeprowadzone w 2 blokach tematycznych. Zajęcia będą prowadzone w siedzibie stowarzyszenia/lub poza nią, na terenie miasta Bydgoszczy, przy rzece Brdzie. Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, zajęć praktycznych i wspólnej zabawy dla dzieci niepełnosprawnych, pełnosprawnych i ich opiekunów. 1. „Jak zachowywać się w wodzie. Pierwsza pomoc”. (Wykład i warsztaty dla dzieci i dorosłych). Wykład i zajęcia praktyczne o tym jak należy zachowywać się blisko wody i w wodzie. Poznamy zasady bezpiecznej kąpieli. Dzieci oraz ich rodzice nauczą się udzielania pierwszej pomocy, dowiemy się także jak zapobiegać ryzyku utonięcia. 2. „Spływ kajakowy – czysta woda to nasza ozdoba”. (Zajęcia dla dzieci i dorosłych). Podsumowanie projektu odbędzie się w formie pikniku połączonego ze spływem kajakowym rzeką Brdą. Podczas spływu będziemy zbierali do worków śmieci, które zanieczyszczają naszą rzekę Brdę. Na uroczystość zostaną zaproszone dzieci uczestniczące w projekcie i ich rodzice, terapeuci, wykładowcy, trenerzy i partnerzy akcji. Na pikniku nastąpi rozstrzygniecie konkursu plastycznego i wręczenie dyplomów i nagród wszystkim dzieciom uczestniczącym w konkursie plastycznym pt.: „Zdrowa woda – każdemu siły doda”.

Organizatorzy: