Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Mikołowie

"Uwaga! Okresowo rozpylany tlenek wodoru!"

Cel projektu

Celem projektu jest wprowadzenie uczniów klas 6, 7 i 8 w świat hydrologii; pokazanie, że woda może stanowić obiekt badań takich dziedzin jak geografia, biologia, fizyka i chemia; nauczenie, w jaki sposób rozumieć otaczający nas świat. Uczniowie lubią rywalizację, chętnie porównują swoje osiągnięcia z rówieśnikami, często oczekują za swoją pracę konkretnej gratyfikacji. Zaproponowanie uczniom takiego sposobu zdobywania wiedzy, który opiera się na mechanizmach znanych z gier, powoduje, że nauka staje się dla nich przygodą i przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem. Uczniowie na zajęciach opartych na zasadach escape roomu przyswajają wiedzę poprzez akcję, bardzo ważna jest interakcja między uczniami oraz ich emocjonalne zaangażowanie. Kluczowe jest również uświadomienie uczniom, że istotą sukcesu jest współpraca uczestników w grupie, podział pracy, skuteczne komunikowanie się, twórcze rozwiązywanie problemów, wspólna koncentracja na rozwiązaniu zadania, a wspólny sukces integruje grupę.

LICZBA GŁOSÓW: 2165

Szczegółowy opis projektu

Działania naszego projektu opieramy na cotygodniowych spotkaniach, w czasie których uczniowie osobiście będą mogli wejść do escape roomu, zbudowanego na bazie zagadnień hydrologicznych i próbować z niego wyjść. Praca w escape roomie będzie poprzedzona lekcją przyrody w klasach 6 lub geografii w klasach 7 i 8. Tematem tej lekcji będą zagadnienia hydrologiczne, gdyż zadania w pokoju zagadek będą wymagały znajomości konkretnych informacji. Lekcja będzie przeprowadzona metodami aktywnymi w formie eksperymentów. Przeprowadzając doświadczenia uczniowie poznają właściwości fizyczne i chemiczne wody; występowanie wody na ziemi, warunki życia w wodzie oraz zwrócona zostanie uwaga na ochronę zasobów wodnych i ich oszczędzanie. Zbadana zostanie jakość wody z pobliskiego zbiornika wodnego używając zestawu do badania wody. Zostanie zaprezentowany uczniom obieg wody w przyrodzie. Zaplanowano 15 zajęć dla klas 6, 7 i 8, na których uczniowie poszerzą swoją wiedzę na temat wody w przyrodzie. Po takich zajęciach odbędzie się 15 zajęć w pokoju zagadek. Uczniowie wykonają gazetkę o wodzie, na terenie szkoły zostaną rozwieszone plakaty z różnymi informacjami, a obok nich zamieszczone zostaną dwa razy w miesiącu (od marca do maja) zadania na osobnych kartkach. Gazetka, plakaty i zadania będą wykonywane przy użyciu materiałów plastycznych (papier biały i kolorowy, brystol, kredki, mazaki, klej, masa mocująca). Uczniowie, którzy będą najaktywniej brali udział w tych zadaniach oraz poprawnie rozwiążą zadania, pojadą w czerwcu na wycieczkę do Oczyszczalni Ścieków w Chorzowie. Poznają oni również eksperymentalnie na podstawie modelu sposób filtrowania, oczyszczania i uzdatniania wody. Escape room/pokój zagadek będzie stanowiła osobna sala lekcyjna uprzednio odpowiednio przygotowana w specjalne akcesoria: skrzynki zamknięte na kłódki, schowane wskazówki, zlewki z wodą do zagadkowych doświadczeń, zegar, który zamiast normalnych cyfr ma matematyczne równania, odpowiednia, nastrojowa dekoracja tkaninami. Poprawne rozwiązanie zagadek (przygotowanych na podstawie autorskich pomysłów oraz elementów gry Exit) doprowadzi uczestników do wyjścia i będzie świadczyło o tym, że z sukcesem udało im się rozwiązać wszystkie zadania. Zwieńczeniem całego projektu będzie zaprezentowanie się podczas szkolnego festynu organizowanego od lat w naszej szkole dla lokalnej społeczności (czerwiec 2019). W trakcie jego trwania będzie można wejść do przygotowanego wcześniej escape roomu i spróbować swoich sił w wydostaniu się z niego. Na zakończenie projektu powstanie artykuł do lokalnej prasy, a na bieżąco będzie aktualizowana podstrona o projekcie na naszej stronie internetowej i na naszym profilu na facebooku w postaci fotorelacji z zajęć teoretycznych, jak i praktycznych.

Organizatorzy: