Szkoła Podstawowa im. B. Prusa w Garnku

" Poznajemy i smakujemy różne formy życia."

Cel projektu

Celem projektu jest zapoznanie uczniów z najbliższym otoczeniem ,przekazanie umiejętności rozpoznawania możliwie największej ilości roślin występujących w najbliższym otoczeniu. Przekazanie umiejętności rozpoznawania wielu gatunków zwierząt, szczególnie ptaków ,które żyją obok nas lub pojawiają się okresowo w związku ze zmianą pór roku. Zainteresowanie wielu grup społecznych tematyką przyrodniczą przez udostępnianie relacji z wypraw badawczych.Skupienie mieszkańców wokół wspólnego działania np budowania budek lęgowych i urządzania ścieżki sensorycznej.Poprawa estetyki otoczenia przez stworzenie ogródka kwiatowego przy szkole.

LICZBA GŁOSÓW: 1864

Szczegółowy opis projektu

Las i jego mieszkańcy: 1 Dzień Wiosny Tworzymy makietę lasu uwzględniając budowę warstwową,skład gatunkowy roślin, grzyby i zwierzęta występujące w poszczególnych warstwach.Uczniowie poszczególnych klas wybierają zespół ,którego zadaniem będzie stworzenie najbardziej czytelnej makiety lasu z uwzględnieniem wszystkich jego składników. Prezentacja na forum szkoły dla wszystkich uczniów wykonanych makiet. Wykonanie prezentacji multimedialnych przez wybrane zespoły klasowe na temat przydzielonych przez nauczycieli mieszkańców lasu .Dzień wilka w szkole warsztaty klasowe.Uczniowie w czasie zajęć przyrodniczych dzielą się wiedzą na temat życia i zwyczajów wilków, odbywają debatę na temat korzyści i strat wynikających z obecności wilków w najbliższym otoczeniu. Szukają odpowiedzi na temat przyczyn migracji wilków. W czasie zajęć plastycznych rysują lub kolorują sylwetkę wilka.Starsi uczniowie opracowują projekt broszurki informacyjnej na temat wilka. 2. Z aparatem fotograficznym spacer po ogródku i lesie -poszukujemy pierwszych zwiastunów wiosny.W czasie wycieczki do lasu uczniowie fotografują napotkane obiekty przyrodnicze, szczególnie będące zwiastunami wiosny. : podbiał, przylaszczki,zawilce oraz rośliny z własnych ogródków np: krokusy. śnieżyce,przebiśniegi. Starają się zaobserwować przedstawicieli ptaków,które są zwiastunami wiosny : skowronka,czajki, bociany i żurawie oraz żaby jako przedstawicieli płazów budzące się do aktywności. 3. Warsztaty pszczelarskie w szkole . Spotkanie z pszczelarzem. Rola pszczół w zapylaniu kwiatów.Prezentacja i obserwacja rodziny pszczelej,sprzętu pasiecznego i roli produktów pszczelich dla zdrowia. Bartnictwo na ziemiach polskich. W czasie lekcji plastyki i techniki uczniowie wykonują model pszczoły i ula z dostępnych materiałów. Wyrabiają świece z wosku pszczelego i poznają i smakują różne produkty pszczele. 4. Poszukiwanie i porządkowanie informacji na temat domków dla owadów , nietoperzy, jeży i budek lęgowych potrzebnych dla występujących w naszych lasach i okolicy ptaków. Budujemy budki lęgowe dla ptaków, domki dla owadów ,jeży i nietoperzy. -wspólne zajęcia dla dziadka i wnuczka konkurs na najładniejsze prace.Rozwieszanie budek na okolicznych drzewach ,instalowanie domków dla owadów i nietoperzy. 5.Rozpoznajemy pospolite gatunki drzew,krzewów, roślin zielnych,mchów i porostów. - zajęcia w lesie i parku. Praca z atlasami i kluczami .do rozpoznawania roślin. 6. Badamy naturalne oczka wodne usytuowane na ścieżce dydaktycznej w Nadleśnictwie Gidle.Badanie stanu czystości wody.Obserwacja ptactwa wodnego. Rozpoznawanie gatunków roślin wodnych.Owady żyjące nad zbiornikami wodnymi. Wełnianka i bagno - skojarzenia,a rzeczywistość czyli co to jest?. 7.Pierwsze grzybobranie czyli wyprawa po smardze. 8. Dzień Niezapominajki ,Szkolny Konkurs dendrologiczno - ornitologiczny ;znam pospolite gatunki drzew,krzewów ,roślin runa leśnego i ptaków. 9. Wiosna w rozkwicie plener malarski i fotograficzny dla uczniów, rodziców ,dziadków i mieszkańców. Zbieramy l pędy sosny , kwiaty mniszka lekarskiego i pozyskujemy sok z brzozy.Celem pleneru jest utrwalenie poznanych gatunków roślin, zwierząt,grzybów oraz zjawisk przyrodniczych i pogodowych. 10. .Dzień Matki.Robimy syrop na drogi oddechowe warsztaty zielarskie w szkole. Zdrowotne właściwości wybranych ziół -prezentacja roślin. przez udział w warsztatach uczniowie uzmysłowią sobie ,ze nie każdy kwiat ma wiele barw do zaoferowania ,zobaczą jak kwitną wybrane drzewa ,zapamiętają cechy roślin nagonasiennych i jednoliściennych,będą odbiorcami przyrody angażującymi różne zmysły czyli obok wzroku węch i smak.Zobaczą,że uciążliwy w ogrodzie mniszek może mieć znaczenie zdrowotne,a brzoza jest prawdziwą fabryką życiodajnego i zdrowego soku.Warsztaty bibułkarskie wspólne z Paniami z Koła Gospodyń Wiejskich - wykonanie niezapominajkowych bukietów. 11. Konkurs projektów : projekt ogródka kwiatowego. Przygotowanie projektu wymaga nie tylko inwencji twórczej, wyobraźni przestrzennej, poczucia estetyki ,ale w pierwszej kolejności znajomości roślin i ich pory kwitnienia. Ze względu na przeznaczenie roślin należy zwrócić uwagę na porę nektarowania i dostępności dla owadów. Konkurs skierowany jest do różnych grup wiekowych ,co zaowocuje różnym odniesieniem do tematu,doborem różnorodnych roślin,innym zaplanowaniem rozmieszczenia roślin.Skutkiem tego będzie możliwość wyboru najbardziej atrakcyjnego projektu. 12.Wyprawa na pole po zioła do wianków na Boże Ciało.Warsztaty wspólne z babcią i mamą wyplatamy wianki. Poznajemy rośliny wykorzystywane do wianków i ich symbolikę .Kultywujemy święta katolickie i wiemy skąd pochodzą i jakie jest ich znaczenie. 13. Tworzymy szkolny ogród kwiatowy - siedlisko dla owadów. Po wyborze projektu przystąpimy do pracy .Wymaga to wytyczenia terenu, przygotowania ziemi i wykonanie nasadzeń. 14. Budujemy ścieżkę sensoryczną.Ścieżka sensoryczna pozwala rozwijać wyob30 maja raźnię dotykową, a ta jest potrzebna do prawidłowego poznawania Świata przez dziecko. Chodzenie po takiej ścieżce rozwija: motorykę dużą, równowagę i koordynację ruchową,stymuluje receptory znajdujące się w stopach, wrażenia dotykowe, a co najważniejsze pozwala dziecku rozwinąć wyobraźnię dotykową. 15. Pierwszy dzień wakacji .Na jagody -wyprawa do lasu po jagody zgodnie z przysłowiem ,,Na Jana jagód dzban". Zaplanowane działania mają na celu dostrzeżenia różnorodności runa leśnego ,uruchomi wszystkie zmysły do poznawania przyrody.Będzie także istotnym elementem integracji grupy ,gdzie bez dostępu do komputera i dobrowolnym pozostawieniu telefonów komórkowych będzie doskonały czas na rozmowę ,wzajemne poznanie w innej nietypowej sytuacji i prowadzenie obserwacji. 16.Warsztaty wypiekania bułeczek i lepienia pierogów to nie tylko okazja do kształtowania umiejętności kulinarnych, integracji ze starszymi ludźmi i korzystanie z ich wiedzy i doświadczenia. Wieczorny spacer i obserwacja nieba pozwoli zaobserwować gwiazdozbiory, fazę księżyca i obserwację nieba przez teleskop przy współpracy z miejscowym Proboszczem,pasjonatem astronomii. 17. Wspólna inicjatywa uczniów i mieszkańców .Porządkujemy Park Fundacji Braci Reszke i sadzimy trzy niezwykłe drzewa jako pamiątka działań ekologicznych uczniów .Zajęcia w terenie to dalsza okazja prowadzenia obserwacji i doświadczania przyrody. Zajęcia integracyjne z osobami starszymi dają okazję do rozmów , wykonania wspólnej pracy i dzielenie się spostrzeżeniami. 18. Wystawa fotograficzna i malarstwa w Parku Braci Reszke.przygotowanie wystawy jest okazją do utrwalenia i uporządkowania wiedzy. Ponadto są okazją do spotkania wielu osób zainteresowanych określoną tematyką ,wymiany doświadczeń ,pozyskania nowych informacji dotyczących najbliższej okolicy.

Organizatorzy: