Fundacja Puk Puk

"Skrzydlaci przyjaciele"

Cel projektu

Małymi krokami pragniemy zmieniać świadomość społeczną i postawy względem otaczającego nas środowiska na Śląsku. W naszym założeniu projekt przyniesie znaczne korzyści w postaci rozwoju społeczeństwa wyedukowanego w zakresie zagadnień związanych z ekologią i ochroną środowiska oraz pobudzi dzieci do aktywności proekologicznej w myśl porzekadła “czym skorupka nasiąknie za młodu tym na starość trąci”. Jako Fundacja nie mamy możliwości zamknięcia zakładów przemysłowych zanieczyszczających nasze środowisko, wpływu na stosowane rozwiązania w dużych zakładach produkcyjnych, ale możemy i chcemy skupić się na edukowaniu społeczeństwa, aby było ono coraz bardziej świadome ekologicznie i aby w przyszłości przeciwdziałało dalszemu zanieczyszczaniu środowiska. Cele ogólne: U uczestników projektu: - rozwijanie potrzeby kontaktu z przyrodą oraz uwrażliwienie na jej piękno; - rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych. U lokalnej społeczności: - kształtowanie odpowiedzialności za swoje środowisko – podejmowanie działań na rzecz ochrony przyrody; - pogłębienie oraz popularyzowanie wiedzy na temat ptaków i ich środowiska życia; - promowanie procesu uczenia się dzieci opartego na uczeniu się przez działanie; - promocja aktywności dzieci na świeżym powietrzu, blisko przyrody. Cele szczegółowe: - zaangażowanie w projekt 20 bezpośrednich uczestników w wieku 10-14 lat, którzy będą mieli możliwość podzielenia się zdobytą wiedzą z innymi (rówieśnikami ze szkoły, rodzicami, dziadkami) - przekazanie materiału edukacyjnego w postaci publikacji stworzonej przy współpracy z partnerami i uczestnikami projektu do Biblioteki Publicznej Gminnej w Miedźnej oraz do wybranych placówek oświatowych w Gminie Miedźna - zwiększenie świadomości mieszkańców Gminy Miedźna nt roli jaką odgrywa Torfowisko Zapadź w lokalnym ekosystemie Dotyczące uczestników projektu: - przekazanie dzieciom podstawowych wiadomości o ekosystemach, obiektach i zjawiskach przyrodniczych znajdujących się w najbliższym środowisku; - umożliwienie bezpośredniego kontaktu z zagrożonymi gatunkami i siedliskami; - rozwijanie umiejętności obserwacji środowiska naturalnego i samodzielnego wnioskowania; - rozwijanie umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy; - zachęcenie do samodzielnej pracy, korzystania z różnych źródeł informacji.

LICZBA GŁOSÓW: 1865

Szczegółowy opis projektu

- Wykład wprowadzający z prezentacją multimedialną i dyskusja na temat charakterystyki ptaków (z zakresu morfologii, ekologii ptaków, najczęstszych zagrożeń i metod ochrony) na świecie oraz ptaków występujących w Polsce na podstawie podręcznika dla nauczyciela “Ptaki” wydanego przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (wykład otwarty dla szerszego grona zainteresowanych) - Całodniowa wycieczka do Sokolarni i Sowiarni w Leśnym Parku Niespodzianek w Ustroniu. Oglądanie pokazów lotów ptaków drapieżnych i obserwacja ptaków podczas karmienia. Rozmowa z opiekunami ptaszarni w szczególności na temat ptaków rodzimych w kolekcji Parku (kania ruda, kania czarna, myszołów, jastrząb, orzeł przedni, raróg, puchacz europejski, puszczyk uralski). Dokumentowanie ptaków dowolnie wybraną techniką (fotografia, rysunek, malowanie). Metoda: bezpośredni kontakt z przyrodą, obserwacja, poznanie zmysłowe, zadawanie pytań, dokumentacja (wiadomości zdobyte w ten sposób są bogatsze, żywsze i trwalsze w porównaniu do zdobytych w sali szkolnej) - Spotkanie dyskusyjne podsumowujące wycieczkę do Leśnego Parku w Ustroniu Metody: dyskusja, zbieranie wniosków, pogadanka utrwalająca, metoda mapy mentalnej. - Projekcja otwarta filmu Makrokosmos - Podniebny taniec (Film nominowany do Oscara w kategorii najlepszy film dokumentalny) w GOKu w Miedźnej skierowana do szerszego grona odbiorców (zachęcamy do udziału w projekcji oprócz uczestników projektu - dzieci, także inne zainteresowane osoby: rodziców, dziadków, pedagogów, młodzież itd ). Metody: prelekcja, zebranie wrażeń po filmie, uzupełnienie przekazu wskazówkami interpretacyjnymi, dyskusja. - Spotkanie z Ornitologiem na temat gatunków ptaków występujących na obszarze Torfowiska Zapadź, prawidłowego dokarmiania ptaków oraz sposobów rejestrowania odgłosów wydawanych przez ptaki; Zadanie domowe: odszukanie informacji o wskazanych gatunkach ptaków oraz poznanie ich odgłosów przy wykorzystaniu publikacji i internetu (w tym bazy portalu internetowego: https://www.glosy-ptakow.pl/) - Wyprawy badawcze na Torfowisko Zapadź obejmująca badania terenowe: nagrywanie ptaków oraz odgłosów jakie wydają (smartfonami), fotografowanie (aparatami, smartfonami), rysunki z natury (sposób dokumentacji napotkanych ptaków uczestnicy wybierają sami) Metoda: bezpośredni kontakt z przyrodą, obserwacja, poznanie zmysłowe, dokumentacja przy użyciu nowych technologii - Spotkania podsumowujące wyprawy na torfowisko, zachęcenie uczestników do obserwacji ptaków we własnym zakresie na torfowisku (np. podczas spaceru z rodzicami) oraz w najbliższym otoczeniu. Metody: dyskusja, zbieranie wniosków, pogadanka utrwalająca, metoda dramy (improwizacja) - Zapoznanie się z zebranymi materiałami, próba rozpoznania gatunków ptaków na podstawie zebranych danych. - Uporządkowanie zebranych danych, wskazanie najczęściej zarejestrowanego przez uczniów ptaka - Spotkanie: wybór materiałów potrzebnych do wydania publikacji, podział zadań (ewentualne przygotowanie dodatkowych materiałów do publikacji) - Spotkanie podsumowujące zebrane materiały - Odbiór gotowych publikacji, przekazanie publikacji bezpośrednim uczestnikom projektu oraz do wybranych placówek oświatowych

Organizatorzy: