Szkoła Podstawowa nr 129 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie

""Bajeczny ogród dla motyli" - projektujemy i urządzamy dom dla kolorowych i pięknych motyli. Ratujemy polskie motyle. "

Cel projektu

1. Podniesienie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony ginących i zagrożonych wyginięciem gatunków motyli. Kształtowanie świadomej odpowiedzialności za środowisko i jego ochronę. Zakładamy Bajeczny Ogród dla Motyli. 2.Rozbudzenie wśród uczniów zainteresowań, ciekawości, kreatywności oraz przedsiębiorczości zgodnie z poszanowaniem środowiska przyrodniczego. Umożliwienie dzieciom i młodzieży rozwijania swoich pasji. Zapewnienie kreatywnego rozwoju i możliwości wykorzystywania własnych pomysłów, dotyczących ochrony naturalnego środowiska, poprzez wykonanie projektu ogrodu w formie przestrzennej makiety oraz zaprojektowanie strojów ekologicznych związanych z pokazem mody pt: „EKOmotyl”. Do tego celu uczniowie wykorzystają materiały z segregowanych odpadów. Doskonalenie umiejętności samodzielnego myślenia i działania w zespole. 3. Uwrażliwienie uczniów na piękno otaczającej nas natury poprzez obserwację i edukację przebiegającą tak, aby w przyszłości wykazywali oni ekologiczną postawę i przekazywali ją kolejnym pokoleniom. Włączenie do współpracy rodziców i władzy osiedla spowoduje, że powstałe przy szkole zielone miejsce dla motyli stanie się nie tylko przestrzenią do edukacji, ale także projektem pobudzającym ekologiczną świadomość wśród mieszkańców Krakowa . 4. Edukacja w zakresie zachowywania równowagi miedzy potrzebami ludzi, a środowiskiem. Poszerzenie wiedzy o korzyściach płynących z pracy owadów zapylających dla człowieka i środowiska .

LICZBA GŁOSÓW: 1897

Szczegółowy opis projektu

1. Zaprojektowanie ogrodu dla motyli: Projekt uczniowie przygotują podczas zajęć koła ekologiczno-przyrodniczego. Metody i formy realizacji projektu to: praca w grupach, burza mózgów, praca twórcza, praca z literaturą przyrodniczą, panel dyskusyjny. W pierwszej kolejności opiekun zespołu zapozna uczniów z projektem, jego celami oraz harmonogramem działań. Następnie uczniowie w grupach zaprojektują swój wymarzony ogród uwzględniając poszczególne elementy: - Projekt rabat kwiatowych wabiących motyle - Projekt domków dla motyli. Postawienie domków dla motyl czyli stworzenie odpowiedniego azylu w każdej porze roku. Latem domek posłuży motylom jako schronienie przed deszczem i wiatrem, a w okresie hibernacji stanie się bezpiecznym miejscem, w którym będą one mogły przetrwać ten trudny czas w czasie rozwoju. Domek powinien być dodatkowo wyposażony w pojemniczki na wodę i owoce, którymi można dokarmiać motyle. Wnętrze domku warto wypełnić słomą, żeby owady miały dobre warunki podczas okresu hibernacji. Charakterystyczne podłużne dziurki, przez które owady będą wlatywać do środka ochronią je przed niebezpieczeństwem ze strony ptaków i myszy. - Zaprojektowanie rozmieszczenia płaskich kamieni przeznaczonych do wygrzewania się motyli w słońcu. - Projekt ławek dla uczniów do obserwacji motyli podczas zielonych lekcji przyrody, biologii, ekologii - miejsca do edukacji, relaksu i odpoczynku. - Projekt świetlikowego ogrodu wśród naturalnego trawnika czyli świecących, punktowych lampek zasilanych światłem słonecznym. - Projekt rabat dla motyli: utworzenie ulubionych dla motyli miejsc z białej i czerwonej koniczyny. Sadząc odpowiednie gatunki roślin można wabić je od wczesnej wiosny, aż do jesieni. Oto rośliny, które planujemy posądzić w ogrodzie. Ulubione rośliny motyli: * Wiosną: fiołek wonny, pierwiosnek, forsycja, lilak, sasanka alpejska * Latem : aster, wrzos pospolity, nawłoć, rozchodnik okazały * Jesienią: niezapominajka, nasturcja większa, lawenda, mięta, werbena, tulipanowiec amerykański Następnie odbędzie się prezentacja prac grupowych i wybór głównego projektu z możliwością wprowadzenia zmian. Kolejnym etapem będzie powstanie wspólnego, ostatecznego projektu przeznaczonego do realizacji Końcowym etapem projektowania będą zajęcia w terenie, miejscu planowanego ogrodu. Dzieci wykonają dokumentację zdjęciowa, oznaczenie gatunków roślin znajdujących się na wybranym terenie ( drzewa, krzewy), aby następnie wszystkie dane uwzględnić na makiecie projektu. 2. Wykonanie przestrzennej makiety ogrodu. Etapy działań: - Zgromadzenie potrzebnych materiałów ( kolorowa bibuła, karton, klej, farby, odpady ekologiczne wykorzystane do tworzenia makiety takie jak: butelki PET, pudełka, zakrętki) - Zaprojektowanie rabat kwiatowych wabiących motyle – poznanie gatunków roślin, które kwitną wiosną, latem i jesienią – wykorzystanie do projektu materiałów z odpadów ekologicznych. - Wykonanie na makiecie przestrzennych domków dla motyli oraz motyli z papieru.– poznanie cech morfologicznych motyli i ich ubarwienia - praca odbędzie się w grupach. Każdy zespół wykona swoje zadanie. Na koniec zaprezentują swoje prace. 3. Informacja o projekcie i jego promocja. Przez radiowęzeł szkolny zostanie podana informacja o projekcie. Uczniowie zaproszą wszystkich do oglądania przestrzennej makiety ogrodu dla motyli. Następnie odbędzie się promocja makiety wśród uczniów i promocja na stronie internetowej szkoły (w aktualnościach oraz w zakładce Eko-Kornelowcy i Ekologia - www.sp129krakow.pl) Informacja o projekcie pojawi się także w systemie elektronicznym Librus – Synergia w wiadomościach (wszyscy uczniowie i ich rodzice dostaną wiadomość), na Facebooku (https://www.facebook.com/SP129Krakow/) oraz w prasie lokalnej w postaci artykułów w gazecie „Głos nowohucki”. Zdjęcia i informacje o projekcie zostaną zamieszczone na stronie internetowej Rady Dzielnicy XVII Krakowa. Kolejnym etapem będzie prowadzenie warsztatów edukacyjnych o motylach. Zajęcia prowadzone będą metodami aktywizującymi grupę, z wykorzystaniem technik twórczego myślenia oraz uzupełnione krótkimi filmami i prezentacjami multimedialnymi. 4. Prezentacja makiety dla uczniów i pracowników w holu szkoły. Makieta zostanie pokazana także rodzicom uczniów podczas zaplanowanych spotkań. 5. Edukacja przyrodnicza przez sztukę. Ogłoszenie dzielnicowego konkursu klas – „Ratujemy kolorowe motyle”. Będzie to plastyczny konkurs przeprowadzony w III kategoriach: osiedlowe przedszkola, klasy I - III oraz klasy IV – VII. Praca wykonana może być dowolną techniką. Prezentacja prac zostanie przeprowadzona w postaci wystawy w holu szkoły i na stronie internetowej szkoły i Facebooku szkoły. Najpiękniejsze prace zostaną nagrodzone podczas festynu ekologicznego. Promocja związana z projektem i konkursem będzie prowadzona na założonym blogu Eko-Kornelowcy.. 6. Promocja ogrodu w Zarządzie i Radzie Dzielnicy XVII . Eko-Kornelowcy będą chcieli zainteresować władze miasta swoim pomysłem – prezentacja zdjęć z projektu. 7. Szkolny zespół Eko-Kornelowcy z opiekunem już 7 rok organizuje ekologiczny festyn dla mieszkańców Dzielnicy XVII w Krakowie. Podczas tegorocznego festynu uczniowie zainteresują zgromadzoną osiedlową publiczność, szkoły i przedszkola (około 1200 osób) Bajecznym Ogrodem dla Motyli i zaprezentują także swoje dotychczasowe osiągnięcia w realizacji projektu oraz przygotują program artystyczny związany z życiem motyli. Kolejnym punktem festynu będzie pokaz mody ekologicznej „EKOmotyl”. Uczniowie przebrani za motyle zaprezentują najnowsze trendy modowe u owadów. Materiały użyte do projektów będą pochodzić z segregowanych odpadów. 8.Realizacja projektu– wykonanie zaprojektowanego ogrodu ( zakupienie roślin, wykonanie rabaty kwiatowej, posadzenie roślin, zamontowanie domków dla motyli oraz oświetlenia, położenie kamieni) 9. Przesłanie zaproszeń do okolicznych szkół i przedszkoli informujących o możliwości skorzystania z lekcji, warsztatów w naszym zielonym edukacyjnym ogrodzie. Podczas warsztatów dzieci i młodzież będą mogły zapoznać się z życiem i funkcjonowaniem motyli oraz dowiedzą się o ich zwyczajach. 10. Podsumowanie projektu: Podsumowanie projektu odbędzie się w czerwcu podczas pikniku ekologicznego z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska (5 czerwca) w zaprojektowanym ogrodzie. Zgromadzone dzieci i młodzież będą mogły oglądnąć program artystyczny przygotowany przez zespół Eko-Kornelowców. Będą to zabawne scenki z życia na łące. Zaprezentowany zostanie album wykonany z działań prowadzonych podczas realizacji projektu.

Organizatorzy: