Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie

"Tyle zyskujesz - ile wyprodukujesz"

Cel projektu

1. Powstanie Szkolnego Centrum Produkowania Energii 2. Założenie co najmniej 15 mini szklarni (wyhodowanie ziół i roślin) 3. Zapoznanie uczniów klas 0-3 (400 osób) z zasadami właściwego prowadzenia szklarni 4. Dzienniki z obserwacji prowadzenia szklarni 5. Zachęcanie mieszkańców Strzelina do zakładania mini szklarni w domach 6. Wyprodukowanie 500 ulotek o zasadach prowadzenia nimi szklarni (dodatkowo publikacja w szkolnej gazetce i lokalnej prasie) 6. Zachęcenie mieszkańców Strzelina do własnego produkowania prądu poprzez zapoznanie z naszym Szkolnym Centrum Produkowania Energii 7. Zainspirowanie miejscowych siłowni i klubów fitness do montowania energorowerów i oświetlania klubów poprzez energię wyprodukowaną przez ćwiczące osoby. 8. Rozpowszechnianie dobrych praktyk związanych z właściwym gospodarowaniem prądu

LICZBA GŁOSÓW: 1865

Szczegółowy opis projektu

1. Powstanie Szkolnego Centrum Produkowania Energii (marzec) * Cel: samodzielne produkowanie energii, oświetlanie klasowych mini szklarni, słuchanie muzyki na przerwach z samodzielnie wyprodukowanego prądu (własnymi nogami), uświadomienie uczniom, że rozpierającą ich energię można zamienić na energię elektryczną, rozpowszechnienie wśród uczniów aktywności fizycznej. * Sposób realizacji: zakup niezbędnego sprzętu do produkowania energii, zapoznanie uczniów z zasadami działania i gromadzenia energii w przenośnej stacji energetycznej, poinformowanie uczniów do czego będzie wykorzystywana zgromadzona energia 2. Zakładanie mini szklarni (marzec) * Cel: Uprawa własnych roślin, rozwijanie zainteresowań dzieci i rodziców na temat zakładania własnych szklarni, wdrażanie do dostrzegania zmian zachodzących w szklarni, rozwijanie spostrzegawczości i dociekliwości w badaniu świata, wzrost świadomości i prawidłowych postaw ekologicznych. * Sposób realizacji: podczas uroczystego apelu wszystkie klasy 0-III otrzymają model mini szklarni. Zostaną zapoznani z realizowanym w szkole projektem. Otrzymają instrukcje zgodnie z którą będą prowadzić hodowle roślin. 3. Zajęcia na Uniwersytecie Przyrodniczym - Katedra Ogrodnictwa (kwiecień) * Cel: Zaszczepienie u dzieci miłości do przyrody, ukazanie jej piękna i korzyści jakie daje. Wpajanie szacunku do przyrody jako elementu bez którego życie człowieka nie mogłoby istnieć. Kształtowanie nawyków i umiejętności uprawiania roślin * Sposób realizacji: Uczestnicy wezmą udział z zajęciach edukacyjnych w Stacji Badawczo - Dydaktycznej Roślin Warzywnych i Ozdobnych w Psarach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Dzieci poznają warunki i zasady tworzenia ogródków warzywnych i rabat ozdobnych metodami ekologicznymi, będą miały możliwość obserwacji prawidłowo założonych upraw. Poznają przykłady roślin warzywnych, zielarskich i ozdobnych oraz sposoby ich wykorzystywania i zastosowania. Poznają warunki niezbędne roślinom do prawidłowego wzrostu i rozwoju. Będą uczestniczyć w zabiegach pielęgnacyjnych przy uprawie roślin. 4. Zajęcia ze specjalistą od roślin leczniczych i przyprawowych (kwiecień) * Cel:Poznanie gatunków roślin przyprawowych, poznanie zasad uprawy roślin * Sposób realizacji: Podczas zajęć Pani dr Elżbieta Wołoszczak zapozna uczniów z różnymi gatunkami roślin przyprawowych, dzieci będą mogły dotknąć, powąchać. Pani Ela pokaże w jaki sposób takie rośliny sadzić. Na zakończenie odbędzie się quiz - dzieci wykorzystując różne zmysły będą musiały rozpoznać rośliny. 5. Nocne wyścigi w gromadzeniu prądu (maj) * Cel: Wyprodukowanie jak największej ilości prądu, integracja dzieci i rodziców, zapoznanie dzieci i rodziców z zasadami wytwarzania prądu * Sposób realizacji: Podczas nocowania w szkole nastąpi międzyrodzinna rywalizacja w wytwarzaniu prądu (drużyny uczeń + rodzić). Zorganizowana zostanie gra escaperoom z zagadkami matematycznymi o zużyciu prądu. Na zakończenie uczniowie obejrzą film o prowadzeniu hodowli roślin. 6. Gazetka - Doskonale wiem, jak z prądem obchodzić się (maj) * Cel: Poszerzenie wiedzy uczniów na temat właściwego postępowania z prądem. Dzielenie się wiedzą z innymi * Sposób realizacji: Na korytarzu zostanie przygotowana gazetka na temat zasad postępowania z prądem. 7. Międzyklasowy Konkurs "Tyle zyskujesz - ile wyprodukujesz" (kwiecień - maj) * Cel: Zachęcenie uczniów do zamiany własnej energii w prąd elektryczny. Zapoznanie uczniów z procesem wytwarzania prądu * Sposób realizacji: Podczas trwania projektu wyznaczony będzie jeden dzień w tygodniu, w czasie którego uczniowie będą rywalizować w konkursie "Tyle zyskujesz - ile wyprodukujesz". Reprezentant klasy będzie wytwarzał prąd w ciągu wyznaczonego czau, zgodnie z wcześniej przygotowanym harmonogramem. 8. Zawody w produkowaniu prądu w Strefie Fitness w Strzelinie (maj) * Cel: Rozpowszechnianie energorowerów wśród mieszkańców Strzelina. Rywalizacja w produkowaniu prądu wśród klientów Strefy Fitness. * Sposób realizacji: Nasze Szkolne Centrum Produkowania Prądu uda się do strzelińskiego klubu sportowego Strefy Fitness. Klienci klubu będą mogli zmierzyć się w zawodach produkowania prądu. 9. Promocja projektu w lokalnych mediach (marzec - czerwiec) * Cel: Promowanie projektu w lokalnych mediach. * Sposób realizacji: Umieszczanie informacji i artykułów poświęconych działaniom projektowym w: gazetce szkolnej, stronie internetowej , prasie lokalnej - Słowo Regionu i Nowiny Strzelińskie

Organizatorzy: