Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach

"EKO-uprawy nie tylko dla zabawy"

Cel projektu

1.Samodzielna hodowla roślin uszczegółowi wiedzę z zakresu rozwoju roślin, wyrobi nawyki systematycznej pracy, obowiązku i odpowiedzialności. W wielu rodzinach nie uprawia się ogródka, warzywa kupowane są w sklepach. 2. Uczniowie poznają cechy charakterystyczne hodowanych roślin oraz ich znaczenie w odżywianiu.Nie każdy uczeń potrafi rozpoznać nać marchwi i pietruszki. 3. Poznają proste narzędzia ogrodnicze i nauczą się nimi posługiwać. 4.Rozpropagują w środowisku szkolnym i lokalnym ideę ekologicznych upraw. Założenie kompostownika i hodowli dżdżownic kalifornijskich umożliwi im obserwację i poznanie naturalnego nawożenia upraw. 5. Samodzielnie przygotują kanapki i sałatki z wykorzystaniem uprawianych przez siebie warzyw.

LICZBA GŁOSÓW: 1885

Szczegółowy opis projektu

Przygotowania do realizacji projektu rozpoczną się już w listopadzie. Uczniowie mają zaplanowane w tym czasie zaplanowaną wycieczkę na zajęcia warsztatowe "Sadzeniaki" organizowane przez Liroy Merlin w Sosnowcu. Na początku marca odwiedzą Ogród Śląski w Świerklańcu program wycieczki to zwiedzanie szklarni i lekcja: "Dlatego warto żyć wśród roślin?" - prozdrowotne i społeczne aspekty roślin oraz praktyczne umiejętności sadzenia "Posadź swoją własną roślinę cebulową". Zwiedzanie szklarni z przewodnikiem zapozna uczniów ze sposobami hodowli roślin, przybliży wiedzę stosowania nawozów, szkodliwości używania środków ochrony roślin. W marcu 2018 r. zostanie zakupiona szklarnia ogrodowa z poliwęglanu (bardziej bezpieczna i wytrzymała dla dzieci), która zostanie ustawiona na placu szkolnym. W tym czasie zostaną zakupione również konewki, łopatki, pazurki, skrzynki,doniczki oraz ziemia. Zostaną przeprowadzone lekcje wprowadzające do ekologicznych upraw, w tym celu założymy kompostownik i hodowlę dżdżownic kalifornijskich. Dzieci same zdecydują o wyborze roślin (rzodkiewka, sałata, zioła, szczypior, koper, fasola, ogórek, marchew, pietruszka). Nasi EKO Odkrywcy, uczniowie klas III poprzez realizację programu autorskiego "Zdrowotek" posiadają podstawy wiedzy na temat zdrowego odżywiania, wartości odżywczych warzyw i owoców. Własna uprawa poszerzy i utrwali już zdobytą wiedzę. Już w lutym posieją nasiona, które będą w marcu wykorzystane do przygotowania rozsad. W skrzynkach umieszczą wykonane etykiety hodowanych roślin zawierające rysunek, nazwę i krótki opis. Założą również hodowlę fasoli, którą później przesadzą do szklarni. Każde dziecko założy dzienniczek obserwacji, w którym będzie systematycznie notować swoje obserwacje związane z rozwojem wybranej rośliny. Na korytarzu uczniowie założą ścienną gazetkę "EKO uprawy nie tylko dla zabawy" gdzie będą zamieszczać informacje, ciekawostki i fotoreportaże związane z projektem. Pod kierunkiem nauczyciela opracują zasady prowadzenia hodowli (korzystania z narzędzi, dyżurów, bezpiecznego poruszania się po szklarni, prowadzenia obserwacji) co wpłynie na wdrożenie dzieci do systematyczności, odpowiedzialności za powierzoną pracę, sumienności. W trakcie trwania projektu uczniowie będą zgłębiać wiedzę o hodowanych roślinach w sposób wielozmysłowy (informacje, obserwacje, dotyk, zapach, smak). Cykl tych zajęć zostanie podsumowany konkursem "Znawca roślin" polegającym na rozpoznawaniu roślin po dotyku, zapachu, smaku. EKO Odkrywcy przeprowadzą w szkole akcję "Jadaj zdrowo" propagującą korzyści płynące z jedzenia surowych warzyw i owoców z ekologicznych hodowli. Wyhodowane zioła i warzywa zostaną wykorzystane na lekcjach, podczas których uczniowie będą przygotowywać proste posiłki z warzyw ekologicznych: "Dzień zdrowej kanapki", "Surówkowy zawrót głowy". Efekty pracy będą prezentowali w fotoreportażach na ogólnodostępnej gazetce ściennej oraz stronie Internetowej. Podsumowaniem zajęć kulinarnych będzie opracowanie mini książki kucharskiej "EKO Kuchcik" złożonej z przepisów i zdjęć wykonywanych kanapek i surówek. Oprócz ziół i warzyw uczniowie będą również hodować kwiaty cebulowe dla swoich mam. Każdy przygotuje własnoręcznie ozdobioną doniczkę i posadzi w niej wybraną cebulę. Kwiaty- niespodzianki zostaną wręczone z okazji Dnia Mamy podczas zwiedzania przez nie szklarni. Projekt będzie promowany w prasie samorządowej oraz stronie Internetowej. Zamieszczane artykuły będą opisywały kolejne etapy projektu (założenie szklarni, siew i rozsady, konkurs, eko potrawy, Dzień Mamy, podsumowanie). Podsumowanie działań i efektów projektu będzie miało formę pokazu szkolnego z udziałem uczniów, rodziców, władz samorządowych, przedstawicieli Ogrodu Śląskiego. EKO Odkrywcy przedstawią efekty swojej pracy poprzez wystawę dzienniczków obserwacji, zdjęć z zajęć w szklarni oraz najważniejszych wydarzeń, zaprezentują książkę kucharską oraz informator o roślinach uprawianych podczas trwania projektu. W czerwcu szklarnia zostanie zabezpieczona i przygotowana do przekazania młodszym kolegom.

Organizatorzy: