Szczecińskie Stowarzyszenie Przygodowe "Za horyzont..."

"Przygody wodnych detektywów – siorbiemy wiedzę!"

Cel projektu

1. Zapoznanie dzieci z podstawowymi założeniami metody naukowej. 2. Wspieranie naturalnej ciekawości i dostarczenie dzieciom narzędzi do zdobywania wiedzy w sposób doświadczalny, tworzenie przestrzeni na satysfakcję z samodzielnych odkryć, stawianie wyzwań edukacyjnych. 3. Poznanie przez dzieci właściwości fizykochemicznych wody. 4. Poznanie różnorodności lokalnych akwenów. 5. Odkrywanie przez dzieci wzajemnych zależności między dostępnością i jakością wody a kondycją organizmów. 6. Wzbudzanie i wspieranie wrażliwości na przyrodę, zwłaszcza na problem zanieczyszczenia wód, kształtowanie w dzieciach poczucia odpowiedzialności za otaczająca rzeczywistość. 7. Zainspirowanie nauczycieli, edukatorów domowych i uczniów do wykorzystywania alternatywnych metod edukacyjnych oraz zainteresowanie i uwrażliwienie ich na zagadnienia związane z czystością wód poprzez organizację dziecięcej mikrokonferencji naukowej.

LICZBA GŁOSÓW: 1929

Szczegółowy opis projektu

Projekt składa się z trzech, toczących się równolegle działań i podsumowującej je dziecięcej mikrokonferencji naukowej. I Wodni detektywi – śledztwo w laboratorium Cykl cotygodniowych spotkań, podczas których dzieci wcielą się w wodnych detektywów rozwiązujących kapiące tajemnice. Na drodze eksperymentów dokonanych samodzielnie lub z pomocą tutora (poszukując na własną rękę potrzebnych informacji) uczestnicy poznają właściwości fizykochemiczne wody oraz wzajemne zależności pomiędzy stanem wód a kondycją organizmów. - tworzenie modelu cząsteczki wody - poznawanie stanów skupienia wody (eksperymenty z lodem i parą, doświadczenie z rozprzestrzenianiem się barwnika w wodzie o różnych temperaturach) - badania napięcia powierzchniowego i jego wpływu na organizmy wodne (łódka napędzana mydłem, doświadczenia ze sztucznym nartnikiem) - badania ciśnienia wody w zbiorniku, na różnych głębokościach („dziurawy worek”, zanurzanie balonika, model fontanny Herona) - eksperymentowanie z siłą wyporu (model nurka, „pomarańcza w kapoku”, budowa tratwy recyklingowej) - stworzenie działającego modelu obiegu wody w przyrodzie i miniekosystemów w słoikach - woda i pogoda - produkcja mgły i deszczu w słoiku - elektrostatyczne odchylanie strumienia wody - gry i zabawy z wykorzystaniem wody i jej właściwości (wodna strzelnica, mecz sikawkowy itp.) - budowa filtra z węgla drzewnego - absorpcja wody przez rośliny (druk słoneczny z użyciem fragmentów roślin, wchłanianie barwników przez rośliny) - co otworzy szyszkę? - badanie wilgotności powietrza - założenie miniuprawy hydroponicznej - sprawdzenie wpływu roślin na erozję gleby - „katastrofa ekologiczna” - symulacja wycieku z tankowca II Wodni detektywi – zwiad terenowy Cykl wypraw nad szczecińskie akweny (Odra, Jezioro Szmaragdowe, Jezioro Dąbskie, Jezioro Głębokie, Jezioro Goplany, Jezioro Świdwie, strumienie i potoki Lasu Arkońskiego – Arkonka, Zielonka, Kijanka, Żabiniec), podczas których uczestnicy w mniejszych grupach badawczych: - zaobserwują i udokumentują na zdjęciach lokalną faunę i florę - zbadają stan wody (przejrzystość, zapach, odczyn) - pobiorą próbki, które w „laboratorium” obejrzą pod mikroskopem - poszukają śladów działalności ludzkiej III Wodni detektywi – tajemnice młotka i wiertarki Cztery spotkania warsztatowe, podczas których dzieci wraz z rodzicami stworzą instalacje ekologiczno-edukacyjne: - Samooczyszczający brodzik kąpielowy ze strefą hodowli roślin wodnych - Oszczędzający wodę zielnik wertykalny - Deszczociąg – instalację wodną obejmującą zbiornik na wodę deszczową, system naczyń połączonych oraz pompę do pompowania wody w błotnej kuchni IV Mikrokonferencja naukowa "Woda - potrzebuję, badam, szanuję!” Konferencja, podczas której zaproszone przez nas zespoły badawcze złożone z uczniów zaproszonych szczecińskich szkół oraz dzieci edukowanych poza placówkami edukacyjnymi będą mogły przedstawić przebieg swoich projektów o okołowodnej tematyce, zaś zaproszeni nauczyciele szczecińskich szkół zobaczyć praktyczną realizację i efektywność alternatywnych metod edukacyjnych oraz wymienić doświadczenia z praktykami edukacji alternatywnej. Nasz projekt może wydawać się zbyt rozbudowany, lecz zaręczam że przy działaniu w trybie wolnej edukacji, bez konieczności podporządkowania się strukturom działania placówki systemowej - jest całkowicie możliwy do zrealizowania.

Organizatorzy: