INSTYTUT WSPIERANIA ROZWOJU

"Obrońcy czystej wody! "

Cel projektu

Dzieci po zakończeniu cyklu zajęć będą bardziej świadome tego czym jest dla nas woda oraz jak mogą o nią zadbać. Ostatni dzień cyklu będzie Wielkim Egzaminem, który pokaże czy aby na pewno dzieci zdobyły oczekiwaną przez nas wiedzę. Stworzymy także broszurę informacyjną, którą później rozpowszechnimy w naszym środowisku.

LICZBA GŁOSÓW: 1937

Szczegółowy opis projektu

Nasz cykl opierał się będzie o 6 spotkań. Na pierwszym z nich dokonamy zwiadu - wyjdziemy nad rzekę i zlokalizujemy miejsca zanieczyszczeń wody, a także obiekty ją zanieczyszczające. Poznamy rośliny, które rosną nad wodą i na podstawie występowania pewnych gatunków roślin ocenimy stopień czystości wody. Założymy także dziennik obserwacji hydrologicznych, który będziemy uzupełniać na każdym spotkaniu. Kolejnym elementem jest zbudowanie pojemnika na wodę deszczową, którą będziemy zbierać i wykorzystywać na różne sposoby - chociażby podczas malowania farbkami. Dzieci mają zapoznać się z różnymi czynnościami, które pomogą nam zaoszczędzić wodę. Kolejne spotkanie rozpocznie się od utworzenia brygady czystej wody. Wykonamy swoje identyfikatory, na których zaznaczać będziemy przy każdym spotkaniu nasza obecność, a także informacje o pozyskanej przez nas nowej wiedzy. Pójdziemy nad rzekę i wyznaczymy teren, którym podczas naszych spotkań będziemy się opiekować. Dodatkowo narysujemy jego mapę i dokonamy konkretnego opisu stanu, w którym aktualnie się to miejsce znajduje, wykonamy zdjęcia, które pomogą nam go zobrazować. Pierwszym krokiem do jego zmiany będzie oczyszczenie brzegu rzeki ze śmieci oraz innych zanieczyszczeń. Spotkanie numer trzy rozpocznie się nad rzeką, gdzie sprawdzimy jak zmienił się nasz brzeg, czy nie przybyło śmieci i innych zanieczyszczeń. Wykonamy piktogramy, które wskażą jak inni ludzie powinni się w tym miejscu zachowywać. Następnie założymy nasze laboratorium hydrologiczne. Dzieci poznają właściwości wody. Oprzemy się o badanie barwy wody, badanie zapachu wody, badanie odczynu pH. Dzieci pobiorą swoje próbki z wielu miejsc, dzięki czemu sprawdzimy czym różni się woda z rzeki, ze stawu, z kranu, a także woda deszczowa i mineralna. Dodatkowo spróbujemy zaobserwować kroplę wody pod mikroskopem. Spotkanie czwarte to wyprawa do oczyszczalni ścieków, w której zobaczymy jak oczyszcza się wodę. Jest to wprowadzenie do naszego następnego spotkania. Spotkanie czwarte będzie miało na celu sprawdzenie jakimi metodami oczyszcza się wodę. Będziemy na podstawie doświadczeń tworzyć nasze własne oczyszczalnie wody. Rozpoczniemy od filtra ziemnego, następnie zapoznamy się z filtrowaniem wody przez filtr do kawy i sprawdzimy czy aby na pewno oczyści nam wodę tak, że będzie ona zdatna do picia. Opracujemy raporty badawcze po wykorzystaniu różnego typu filtrów. Spotkanie piąte to pierwszy etap przygotowań do konferencji o wodzie. Przygotujemy identyfikatory dla gości, a także materiały, które potrzebne będą podczas konferencji: slajdy z kroplą wody, komiksy o czystości wody, a także odpowiednie plakaty. Spotkanie to ma także na celu zapoznanie się z hymnem konferencji, który oczywiście dotyczył będzie wody. Rozpoczniemy projektowanie broszury informacyjnej o wodzie. Spotkanie numer sześć to ostatni etap przygotowań. Ocenimy czystość wody w naszym mieście i wykonamy mapę, na której zaznaczymy jak wygląda woda w różnych jego częściach. Dokończymy broszurę informacyjną, a także przygotujemy się do konferencji. Ostatnie spotkanie to konferencja o wodzie, a jednoczenie wielki test dla naszych dzieci. Na konferencję zostanie zaproszona zaprzyjaźniona młodzież. Jej plan wyglądał będzie następująco: 1) Powitanie uczestników konferencji 2) Wspólne odśpiewanie hymnu konferencji 3) Zaprezentowanie efektów naszych badań oraz informacji o wodzie, które udało nam się pozyskać. 4) Parada kłamców: czym jest nasza woda (parada polega na tym, że na środku siadają 3 osoby. Jedna z nich odpowiada na postawione pytanie prawidłowo, dwie pozostałe kłamią,uczestnicy musza zgadnąć, która z nich mówi prawdę) efektów badań poszczególnych zespołów 5) Teatrzyki minutki : jak powstaje woda. 6) Pytania i wątpliwości. Wspólne rozwiązywanie postawionych problemów. 7) Zakończenie konferencji oraz wręczenie nagród dla dzieci. W cyklu zajęć wezmą udział dzieci od 4 do 10 roku życia. Zajęcia odbywały się będą co tydzień. Naszym obrzędowym zwyczajem będzie sprawdzenie jak się miewa nasz rezerwat i zapisywanie obserwacji.

Organizatorzy: