Szkoła Podstawowa nr 43 w Krakowie

"Moja Eco-dzielnica Swoszowice"

Cel projektu

Celem projektu jest kształtowanie ekologicznych postaw wśród dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Swoszowic, projektowanie i przeprowadzanie przez młodzież szkolną doświadczeń przyrodniczych w terenie, wykorzystanie zdobytej wiedzy do identyfikowania i rozwiązywania problemów ekosystemu wodnego w dzielnicy, kreowanie postawy odkrywcy i badacza u młodzieży szkolnej, podniesienie świadomości zagrożeń, związanych z zanieczyszczeniem gałęzi ekosystemu, popularyzowanie wiedzy ekologicznej i przedstawianie jej w atrakcyjny, niekonwencjonalny sposób.

LICZBA GŁOSÓW: 1907

Szczegółowy opis projektu

Działania projektu obejmują następujące elementy: - gra terenowa o tematyce ekosystemu wodnego na terenie Parku Zdrojowego w Swoszowicach (50 pytań, które są ukryte w różnych częściach określonego terenu zielonego); w grze biorą udział dzieci z e Szkoły Podstawowej nr 43 w Krakowie; - konkurs artystyczny na wykonanie najbardziej atrakcyjnego mini pojazdu z tworzywa PET; w ramach konkursu podniesienie świadomości odbiorców o zaletach recyklingu, nadawania "drugiego życia" odpadom, możliwości znalezienia nowego przeznaczenia, zastosowania dla rzeczy potencjalnie uznawanych za śmieci; - pokaz mody ekologicznej- z przedmiotów związanych z zanieczyszczeniem wód; - przedstawienie teatralne w wykonaniu uczniów ze szkoły dla przedszkolaków z pobliskiego Samorządowego Przedszkola nr 132 oraz Niepublicznego Przedszkola "Jarzębinka"- lekcja ekologii dla najmłodszych, konkretne wskazówki, jakie zasady proekologiczne powinni wcielić w życie, forma teatru sprawia, że dzieci oprócz wiedzy otrzymują obraz i fabułę, a także mogą się włączyć w wydarzenia; - przygotowanie plakatów na temat stosowania nie ulegającym biodegradacji plastikowych słomek do napojów-ukazanie globalnego problemu plastikowych odpadów jednorazowego użytku, które w efekcie kończą w oceanach, stanowiąc zagrożenie dla życia zwierząt; - "mini szkoła przetrwania" dla dzieci i młodzieży- zajęcia terenowe z budowy podręcznego filtru wodnego z butelki, piasku, węgla, tkaniny; - przeprowadzenie doświadczeń przyrodniczych z wykorzystaniem spektrofotometru na oznaczenie zawartości jonów azotanowych(V) i fosforanowych(V) w próbkach wody rzecznej Wilgi w różnych miejscach ujęciach; - wycieczka klasowa do Zakładu Oczyszczalni Ścieków w Krakowie, Ekologicznej Spalarni Odpadów w Krakowie; - zaproszenie do współpracy na lekcje ekologiczne pracowników Uniwersytetu Rolniczego, Katedry Biotechnologii Żywności.

Organizatorzy: