Przedszkole Publiczne Nr 35 z oddziałem integracyjnym w Tarnowie

"Co w wodzie piszczy??"

Cel projektu

1. Zachęcenie dzieci do badania, poznawania i zrozumienia zmian zachodzących w przyrodzie, także pod wpływem działalności człowieka. 2. praktyczne poznanie środowiska wodnego, wiążących się z nim zagrożeń, a co za tym idzie – rozwiązań mogących pomóc w dbaniu o czystość wód na świecie. 3. Kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej społeczeństwa sprzyjających ochronie środowiska. 4. Zainspirowanie dzieci do podjęcia działań, które mogą przyczynić się do zrównoważonego rozwoju.

LICZBA GŁOSÓW: 1907

Szczegółowy opis projektu

1. Spotkanie z przyrodnikiem Panią mgr Patrycją Łabuz - Walczak – pracownikiem Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego oddział w Tarnowie pt.” Woda daje życie”. Cele szczegółowe: zapoznanie dzieci z obiegiem wody w przyrodzie; uzmysłowienie dzieciom znaczenia wody dla roślin, ludzi i zwierząt, oraz zrozumienie potrzeby jej oszczędzania; upowszechnianie wartości przyrodniczo – krajobrazowych Metody:Rozmowa, pokaz, ćwiczenia praktyczne Forma: Indywidualna, zbiorowa 2. Poznajemy metody oczyszczania ścieków. Wycieczka do Laboratorium Badania Wody i Ścieków Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o. „ Jaka jest woda?” Cele szczegółowe: Budzenie zaciekawienia otaczającym światem poprzez prowokowanie pytań i dostarczanie radości odkrywania zapoznanie dzieci z etapami sprawdzania czystości wody, metodami badawczymi stosowanymi w laboratorium Metody: Wycieczka, pokaz, obserwacja Forma: Zbiorowa, indywidualna 3. „ Woda i ja”- pogadanka z dziećmi na temat codziennych styczności z wodą. Kiedy mamy z nią do czynienia, do czego jest nam potrzebna. Cele szczegółowe: zapoznanie dzieci ze skutkami niewłaściwego gospodarowania zasobami wodnymi rozmowa na temat sposobów wykorzystania wody zwrócenie uwagi na „mądre” korzystanie z wody Metody: Rozmowa, burza mózgów Forma: praca w małych grupach 4. „Dbamy o wodę!!”- wycieczka do Stacji Uzdatniania wody w Zbylitowskiej Górze Cele szczegółowe: zapoznanie dzieci z urządzeniami dbającymi o odpowiednią jakość wody w naszym mieście – filtry uświadomienie dzieciom skąd mamy wodę w kranie zapoznanie dzieci w jaki sposób człowiek ma negatywny wpływ na czystość wody oraz w jaki sposób możemy to zmienić. Metody: Wycieczka, rozmowa, burza mózgów, obserwacja, pogadanka Forma: Zbiorowa, indywidualna, 5. Konkurs „ Dbam o wodę”- konkurs rodzinny na zaprojektowanie filtru do wody. Wykonanie pracy dowolną techniką. Cele szczegółowe: rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci-rodziców zwrócenie uwagi na to co pijemy pogłębianie więzi rodzinnych Metody: Konkurs, pokaz Forma: indywidualna 6. „Mali odkrywcy” - cotygodniowy cykl spotkań; poznawanie cech i właściwości wody. Stworzenie kącika doświadczalnego – wyposażenie go w niezbędne atrybuty i materiały wykorzystywane podczas zajęć. Eksperymentowanie, poznawanie i obserwowanie. Cele szczegółowe: rozwijanie zainteresowań badawczych dzieci tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez eksperymentowanie, obserwowanie i odkrywanie kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z przeprowadzonych doświadczeń kształtowanie umiejętności współpracy w zespole Metody: Eksperyment, obserwacja, doświadczenie Formy: Indywidualna, w małych grupach 7. „ Szpiedzy w krainie deszczowców”- zajęcia w ogrodzie przedszkolnym. Cele szczegółowe: obserwowanie występowania wody w najbliższym otoczeniu dzieci oglądanie kropli wody pod lupą oraz mikroskopem Metody: Spacer, obserwacja, ćwiczenia praktyczne Forma: indywidualna 8. „ Mamo, tato czy Wy wiecie??”- warsztaty dla rodziców prowadzone przez dzieci. Cele szczegółowe: Wzbudzanie świadomości i przynależności do bycia częścią przyrody przekazywanie zdobytych wiadomości i emocji poprzez pantomime Metody: pokaz Forma: grupowa 9. „ Hop, hop...do wody skok”- dzień gier i zabaw ruchowych z wykorzystaniem wody. Cele szczegółowe: Zwrócenie uwagi na oszczędzanie wody i korzystania z naturalnych zasobów wody jakim jest deszczówka. Rozwijanie ogólnej sprawności ciała oraz kształtowanie prawidłowej postawy Kształtowanie zwinności, zręczności i szybkości poprzez udział w grach i zabawach przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, zdrowego współzawodnictwa i rywalizacji kształtowanie nawyku spożywania wody podczas wysiłku fizycznego Metody: Ćwiczenia praktyczne, zabawa na świeżym powietrzu Forma: zespołowa 10. „ Eko-ludki”- wycieczka na zapore w Rożnowie oraz do miejscowości uzdrowiskowej Szczawnicy lub Krynicy Zdrój. Zwiedzanie wnętrza zapory. Cele szczegółowe: zwrócenie uwagi na wodę- jako ważnego źródła w energetyce odnawialnej zapoznanie z zagrożeniami jakie może wyrządzić żywioł jakim jest woda w życiu człowieka i jak możemy się przed nim bronić. Poznanie funkcji i sposobu działania zapory wodnej. Przedstawienie walorów zdrowotnych wody – zwiedzanie pijalni wody. Metody: Pokaz, wycieczka, obserwacja Forma: zbiorowa, indywidualna 11. Stworzenie filmu z przebiegu realizacji projektu w celu edukacyjnym. Prezentacja go na terenie przedszkola oraz umieszczenie na stronie fb. Przedszkola Metoda: prezentacja Forma: indywidualna

Organizatorzy: