Przedszkole Niepubliczne"Magiczny Świat Malucha" w Rzeszowie

"BO W WODZIE JEST MOC"

Cel projektu

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy i świadomości u dzieci i ich rodzin, jak ważnym elementem przyrody jest woda, na jak dużo procesów wpływa oraz jakie są skutki braku i zanieczyszczenia wody. Dzieci w wieku przedszkolnym, w myśl przysłowia „Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci” mają ogromny wpływ na to, jak w przyszłości będzie wyglądał świat, środowisko naturalne, gdyż to właśnie one będą ten świat kształtować. Głównym problemem oprócz zanieczyszczenia wód jest ich bardzo duże zużycie. Polska jest krajem o bardzo małych zasobach wód gruntowych, dlatego szczególnie ważne jest, aby każdy, już od najmłodszych lat, był wrażliwy na ten fakt oraz działał w kierunku ochrony tego cennego daru, jaki daje nam przyroda. Planowane eksperymenty, zajęcia edukacyjne przeprowadzone z dziećmi oraz spotkania z ciekawymi gośćmi mają na celu edukację dzieci w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

LICZBA GŁOSÓW: 2664

Szczegółowy opis projektu

Nasz projekt zakłada następujące działania: 1. Zajęcia edukacyjne dla dzieci (dla wszystkich grup wiekowych) z wychowawcami pt. "Poeksperymentujmy z wodą” Zajęcia edukacyjne, mają na celu przybliżenie dzieciom zagadnień jakimi są stany skupienia wody, pokazanie dzieciom postaci w jakich może występować woda oraz planowane są działania badawcze dotyczące właściwości wody. Woda w stanie ciekłym – planowane eksperymenty pokazujące właściwości wody: • rozpuszczanie substancji smakowych w wodzie – dzieci określą: smaki (słodki – dosypanie cukru, słony – rozpuszczenie w wodzie soli, kwaśny – dodanie do wody soku z cytryny), • obserwacja, również przy użyciu mikroskopu, koloru, gęstości i mętności wody (kolor uzyskamy poprzez rozpuszczenie barwników spożywczych w wodzie, soku z buraków oraz mleka. • obserwacja zachowania cieczy - dodanie do wody oleju , następnie rozpuszczenie w wodzie tabletki musującej – uzyskujemy efekt „tańczących” kropel oleju – eksperyment ma uświadomić dzieciom, że nie wszystkie substancje rozpuszczają się w wodzie. Woda w stanie stałym • bryła lodu, będzie służyć jako materiał do rzeźbienia • każde dziecko w małym naczyniu otrzyma kostki lodu o różnych kształtach. Woda w stanie gazowym • para wodna zostanie uzyskana poprzez użycie nawilżacza powietrza 2. Czytanie bajki wszystkim dzieciom naszego przedszkola „BEZ WODY ANI RUSZ”, autorstwa Jolanty Tomala, o Kubusiu Puchatku i jego przyjacielu Prosiaczku, którzy w łatwy i przystępny sposób wyjaśnią dzieciom jak istotna jest woda w życiu każdego człowieka oraz co może się stać kiedy jej zabraknie oraz o skutkach zanieczyszczenia wody. Bajka jest doskonałym wstępem do rozpoczęcia zajęć edukacyjnych dotyczących ochrony środowiska. Wychowawca porozmawia z dziećmi o skutkach braku wody, zaprezentuje zdjęcia z krajów dotkniętych suszą, opowie jak wygląda życie ludzi na tych terenach oraz pokaże zmieniający się krajobraz w powodu niedostatku wody. Przedszkolaki dowiedzą się jak ważna jest woda w życiu człowieka, w jakiej części człowiek składa się z wody, ile powinien pić wody dziennie, jak długo jest w stanie przeżyć bez wody. Dzieci zostaną uwrażliwione na fakt, że nawet one mogą mieć duży wkład w ochronę wód, poprzez ograniczenie zużycia wody w trakcie mycia rąk, zębów czy kąpieli. Wychowawcy przy czynnościach higienicznych będą zawsze zwracać szczególną uwagę na zużycie wody i przypominać dzieciom o tym, czego dowiedziały się na zajęciach. 3. Zajęcia praktyczne – konstruowanie filtru do wody Przedszkolaki wezmą udział w zajęciach praktycznych, w trakcie których skonstruowany zostanie filtr do wody. Filtr ten powstanie przy użyciu węgla aktywnego, kamyków, piasku, gazy, gumki recepturki oraz 18 litrowej butli. Grupa 4latków, wykona filtry również dla siebie, w małych butelkach 1 l. Eksperyment pokaże dzieciom na czym polega oczyszczanie wody, a co za tym idzie jak duże znaczenie dla środowiska naturalnego mają oczyszczalnie ścieków. ‘ 4. Wycieczka do oczyszczalni ścieków w Rzeszowie Grupa 3 i 4 latków uda się z wizytą do oczyszczalni ścieków, aby zobaczyć jak w praktyce wygląda oczyszczanie wody. 5. Zajęcia praktyczne – budowa dwóch makiet przedstawiających profil glebowy z uwzględnieniem położenia wód gruntowych i wód głębinowych, z czego jedna uwzględniać będzie proces powstawania studni głębinowych. Profile glebowe powstaną przy użyciu rur z poliwęglanu, gliny, kamieni, trawy, mchu, węgla kamiennego oraz innych materiałów niezbędnych do wykonania profili. Zajęcia te pokażą dzieciom, że woda to nie tylko rzeki i jeziora, które płyną po powierzchni, ale też woda głęboko „ukryta” pod ziemią. 6. Spotkanie z gościem specjalnym – Panem mgr inż. Grzegorzem Stępińskim, kierownikiem Jednostki Terenowej Ratowniczej Stacji Górnictwa Odwiertowego, właścicielem firmy, zajmującej się projektowaniem i wykonaniem studni głębinowych – AQUAWIERT. Pan Grzegorz opowie dzieciom, wykorzystując przy tym wykonany wcześniej profil glebowy, o procesie powstawania studni głębinowych, jak głęboko są kopane oraz dlaczego powstają, co będzie dopełnieniem wiedzy zdobytej na zajęciach praktycznych. 7. Prace plastyczne Doskonałym podsumowaniem projektu, będzie wykonanie przez dzieci prac plastycznych • Grupa 3 i 4 latków wykona plakat pt. ”Bo w wodzie jest moc” Plakat będzie zawarty w konturach Polski, podzielony na dwie części, lewa strona przedstawia skutki braku wody, prawa – wystarczającą ilość wody w przyrodzie. • Grupa 2,5 latków wykona prace plastyczne pt. „Do czego potrzebna jest woda”

Organizatorzy: